top of page
image2n.png

STRATEGIA (Strategy)

W latach dwudziestych sytuacja geopolityczna i gospodarcza w krajach wschodnich, w szczególności na Ukrainie, Polsce i Japonii, zmienia się dramatycznie.

1. Nasze działania koordynacyjne i tłumaczeniowe w odbudowie Ukrainy oraz łączenie klientów polskich i wschodnioeuropejskich z partnerami japońskimi przyczyniają się do pokoju na świecie.

2. Nasze działania koordynacyjne i tłumaczeniowe pomiędzy odważnymi polskimi i wschodnioeuropejskimi klientami biznesowymi a japońskimi partnerami przyczyniają się do rozwoju światowej gospodarki.

3. Nasza organizacja projektów kulturalno-artystycznych i technologicznych oraz inicjowanie wymiany kulturalno-artystycznej między Polską, krajami Europy Wschodniej i Japonią pomaga w samorealizacji utalentowanych i wysoko wykwalifikowanych osób oraz przyczynia się do rozwoju technologii w Polsce.

4. W Instytucie Świata Słowiańskiego regularnie spotykają się naukowcy, tłumacze oraz współpracownicy zaproszeni do konkretnych projektów. Zbieramy dane, badamy najnowsze trendy i tę wiedzę dostarczamy naszym klientom. Proponowane przez nas projekty są zawsze najwyższej jakości.
bottom of page