top of page
image3n.png

Usługi (Services)

Przy pomocy najlepszych i najbliższych powiązań w Japonii pomiędzy naszym Instytutem a partnerami z Polski i Europy Wschodniej świadczymy następujące usługi:

UV 1. Odbudowa Ukrainy i handel: Zajmujemy się projektem odbudowy infrastruktury Ukrainy, koordynacją projektów handlowych, tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi oraz łączymy polskich i wschodnioeuropejskich klientów z partnerami japońskimi.

2. Wydarzenia kulturalne i artystyczne: Dla Polski i krajów wschodnioeuropejskich koordynujemy projekty kulturalne i artystyczne między tymi krajami a Japonią przy pomocy organów państwowych, lokalnych społeczności i innych grup. Łączymy polskich i wschodnioeuropejskich artystów z japońskimi partnerami zapewniając tłumaczenia ustne i pisemne.

3. Koordynacja dla środków masowego przekazu i reżyserów: Koordynujemy realizację filmów dokumentalnych i kinematograficznych w Japonii dla polskich i wschodnioeuropejskich grup medialnych i reżyserów, a także tłumaczenia ustne i pisemne.

4. Badania i analizy: Zajmujemy się analizą rynku japońskiego i innych branż w Japonii oraz rekomendacjami szkoleń dla polskich i wschodnioeuropejskich przedsiębiorstw, instytucji rządowych i edukacyjnych oraz środków masowego przekazu. Łączymy polskie i wschodnioeuropejskie przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i edukacyjne z japońskimi partnerami.

Jeśli
pani/pan potrzebuje naszej pomocy, niech przekaży nam swoją prośbę!
Email : slav@erico.jp

通訳・翻訳のお見積りについては標準報酬額をご参考ください。
Standard-Remuneration-Table
(Japanese/Slavic Languages,
Japanese/English)

bottom of page