top of page
image2n.png

STRATEGIE (Strategy)

Ve dvacátých letech 21. století se geopolitická a ekonomická situace ve východních zemích, zejména na Ukrajině, v České republice a v Japonsku, dramaticky mění.

 

1. Naše koordinační a překladatelské aktivity pro obnovu Ukrajiny a propojení ukrajinských, českých a východoevropských klientů s japonskými partnery přispívají k rozvoji míru ve světě.

 

2. Naše koordinační a překladatelské aktivity mezi odvážnými českými a východoevropskými obchodními klienty a japonskými partnery přispívají k rozvoji světové ekonomiky.

 

3. Naše organizace kulturně-uměleckých a technologických projektů a stimulace kulturně-umělecké výměny mezi Českou republikou, východoevropskými zeměmi a Japonskem napomáhá seberealizaci talentovaných a vysoce kvalifikovaných lidí a také přispívá k rozvoji technologií v České republice.

 

4. V Institutu Slovanského světa pravidelně pořádáme setkání s vědci, překladateli a našimi externími spolupracovníky. Na základě našich bohatých zkušeností můžeme poskytovat klientům podrobné informace o nejnovějších trendech.

bottom of page